Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że firma Lavendowo – Dom & Apartamenty. Katarzyna Katarzyńska-Słownikowska z siedzibą w Trzech Marcinów 3, 58-573 Piechowice, NIP 779-147-47-25 REGON 300994072 (dalej: Dom & Apartamenty lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Lavendowo – Dom & Apartamenty. Katarzyna Katarzyńska-Słownikowska z siedzibą w Trzech Marcinów 3, 58-573 Piechowice, NIP 779-147-47-25 ,REGON 300994072
 2. z Administratorem można się kontaktować:
  – pisemnie, na adres:  Lavendowo – Dom & Apartamenty. Katarzyna Katarzyńska-Słownikowska z siedzibą w Trzech Marcinów 3, 58-573 Piechowice.
  – za pomocą poczty elektronicznej, na adres: katarzyna@lavendowo.pl
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu :
  świadczenia usług związanych z branżą narciarską i turystyczną, utrzymania konta klienta w sklepie oraz wypożyczalni sprzętu sportowego, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione oferty , towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,
 5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,
 6. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów, obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,
 9. mają Państwo prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy.

Kontakt

Katarzyna Katarzyńska-Słownikowska
Ul. Trzech Marcinów 3
Piechowice, Michałowice, Polska
tel.: +48 605 310 611
@: katarzyna@lavendowo.pl
NIP 779-147-47-25  REGON 300994072